Välkommen till Starmonde

Vi arbetar som affärsutvecklare och projektledare av kommunikationslösningar till företag, myndigheter och organisationer,. Vi arbetar tillsammans i team för att nå ut med kundens/uppdragsgivarens specifika budskap, till rätt målgrupp i en trovärdig redaktionell miljö.

Vi äger även varumärket Freebook som ger ut läroböcker till skolor över hela Sverige.